Privacy Policy

Privacyverklaring & Cookies
Je persoonlijke gegevens laat je bij ons achter, omdat je iets wil bestellen of omdat je nieuws van ons wilt ontvangen. Wat gebeurt er met je gegevens en voor welke doelen? En hoe zorgen wij ervoor dat er veilig met je gegevens wordt omgegaan? In deze Privacyverklaring vertellen we je er meer over.

Onze contactgegevens

Van En Voor Oma
Pastoor van Gelstelstraat 5
5688 JZ Oirschot

Let op, dit adres is geen bezoekadres!

Voor vragen over privacy en cookies kan je contact opnemen met Van En Voor Oma via ons mailadres  info@vanenvooroma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van En Voor Oma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens van je verwerken wij:

Voor- en Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Jouw activiteiten op onze website

Het doel van het verwerken van je persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van je betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief (waaronder spreuk van de dag)
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
Wij volgen je surfgedrag op onze website weaarmee we onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeften
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Van En Voor Oma deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van En Voor Oma maakt gebruik van Active Campaign voor het verzenden van nieuwsbrieven en bijhouden van de persoonsgegevens. Daarnaast werken we met Strato die onze website host.

Cookies die wij gebruiken
Van En Voor Oma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We vinden het belangrijk je te laten weten waarom we dit doen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat hij kan worden geoptimaliseerd. Of dat bevoordeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Het gaat om analytische cookies en tracking cookies voor google analytics en facebook.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnasst kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagn via deinstelling van je browser verwijderen. Wil je hierover meer weten? Lees dan het stappenplan over cookies verwijderen van de consumentenbond

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kan je  zelf doen via de persoonlijke instellingen, te bereiken via de link gegevens aanpassen of via de afmeldlink onderaan onze e-mails. Je mag je verzoek ook mailen aan info@vanenvooroma.nl, dan passen we het voor je aan. Eenmaal uitgeschreven verdwijnen je gegevens binnen enkele maanden volledig uit ons systeem.

Bezwaren of klachten
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@vanenvooroma.nl
Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van je gegevens
Van En Voor Oma  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@vanenvooroma.nl